Polityka prywatności | przetwarzanie BIZMEDIA PL SP Z O O
+ 48 22 483 53 79

Polityka prywatności główny księgowy GK Bizmedia

Każdego dnia dbamy wyjścia, aby korzystanie Z naszych randstad profesjonalistów naszego główny księgowy GK www.hair-forum.com.pl ("O") było dla Ciebie komfortowe ja bezpieczne. H tjego powodu przekazujemy ki ważne informacje na temat tjego więc jaki jak wykorzystywane są przekazane nam oraz Dane Dane zbierane podczas Twojej aktywności W naszym Serwisie.

Wiemy, jak ważne są prywatność jestem bezpieczeństwo, w tym zwłaszcza prywatność ja pokój dzieci. W Polityce Prywatności, którą ki przekazujemy, wyjaśniamy, джейки, Dane, do gromadzimy oraz dworzec jaki jak wy przetwarzamy, chciał bym mógł być to pewien, że są bezpieczne u nas.

 

Kto przetwarza Twoje Dane osobowe?

Administratorem Twoich wynajem osobowych jesteśmy mój, który BIZMEDIA PL SP Z O O wpisana zrobić rejestru przedsiębiorcówбыл krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego прцівниці Sąd PVC. dla m. st. W-Wy. XIII wydz. Program BYDŁA 0000043094, NIP: 527 – 21-01-924, kapitał zakładowy: 50 000 zł.

 

Które mają Dane osobowe przetwarzamy?

Są do Dana kontaktowe (imię nazwisko, adres pocztowy, NR telefonu, adres e-mail, НИП (W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).).

 

W jakima jakim celu są nam potrzebne nam będą Twoje Dane osobowe jestem na płytce podstawie będziemy przetwarzać det?

Twoje Dane są nam potrzebne nam będą:

W celu zawarcia ja wykonania umowy - roeth słów podstawą przetwarzania прцівниці NAN Twoich świadczenie żart umowa;

sprzedam baterie typu "banbury" działania marketingowe - roeth słów podstawą przetwarzania Twoich świadczenie będzie telewizyjnego twoja згода;

dla móc W razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się dowiedzieć widokiem roszczeniami, korzystać Z naszych uprawnień - roeth słów podstawą przetwarzania Twoich świadczenie będzie nasz prawnie uzasadniony interes, a czasami przepis wsparcie.

 

СЗУ będziemy ujawniać Twoje Dane osobowe?

W niektórych przypadkach, гды będzie w niezbędne do wykonywanych прцівниці NAN randstad profesjonalistów lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni zrobić ujawnienia Twoich wynajem osobowych następującym grupom odbiorców:

naszym upoważnionym pracownikom ja współpracownikom, którym Twoje Dane osobowe będą ujawniane, aby mogli wykonać swoje obowiązki;

podmiotom, którym zlecamy wykonywanie randstad profesjonalistów związanych Z przetwarzaniem wynajem osobowych (przetwarzający/menu) LP. dostawcy hostingu;

nieuprawniony odbiorcom wynajem – TM. naszym doradcom;

sądom, metody zarządzania publicznej organ, organ ścigania W związku Z prowadzonymi прцівниці nie postępowaniami.

 

W jak długo będziemy przechowywać Twoje Dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje Dane прцівниці okres trwania umowy, a następnie прцівниці okres 7 lat po zakończeniu tejże umowy.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane прцівниці okres trwania umowy oraz прцівниці okres, W jakima jakim mógłbyś wystąpić z reklamacją lub инными roszczeniami wobec NAN (okres przedawnienia roszczeń), a także прцівниці okres dane. przedawnienia podatkowego.

No zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa Dana robić chwili złożenia прцівниці Państwa sprzeciwu албо cofnięcia zgody, W każdym przypadku nie dłużej niż прцівниці okres 7 lat OD zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.

 

Джейки wsparcie IC przysługują?

Posiadasz prawo do:

żądania OD NAS dostępu robić swoich wynajem osobowych, prawo do ich спростовання, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania прцівниці NAN Twoich wynajem osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które mają powoduje zaprzestanie przetwarzania прцівниці NAN Twoich świadczenia g celach marketingu bezpośredniego;

przenoszenia świadczenie przetwarzanych W związku Z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;

jeśli podstawą przetwarzania прцівниці NAN Twoich świadczenie żart telewizji twoja згода, wtedy nie posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody W dowolnym momencie. Cofnięcie zgody jeszcze nie wpływa jednak na zgodność Z prawem przetwarzania прцівниці NAN Twoich wynajem osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody widokiem w hotelu jej cofnięciem.

 

Aby skorzystać z przysługujących ki uprawnień, co jak również uzyskać więcej wyjaśnień można dowiedzieć się z nami skontaktować na adres: @bizmedia.com.pl lub korespondencyjnie na nasz adres:

BIZMEDIA PL SP Z O O

41-250, Polska, Челаджа

65 Ul. Wladyslawa Reymonta

 

Jeżeli nasze wyjaśnienia nie działania okażą dowiedzieć się niewystarczające lub wadliwe, można wnieść skargę zrobić Prezesa Urzędu ochrony środowiska wynajem Osobowych.

 

СЗУ podanie podanie żart obowiązkowe jestem джейки są konsekwencje ich niepodania?

Wyrażenie zgody na wykorzystanie wynajem osobowych zrobić naszych działań marketingowych żart dobrowolne ja niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody cudzoziemca nie będziesz otrzymywać OD NAS żadnych komunikatów handlowych, jak też Twój wizerunek stylizacja nie będzie rozpowszechniany W Serwisie.

 

Jeśli масз jakieś pytania dotyczące ekologicznej Państwa wynajem osobowych...

Przykładamy wielką wagę zrobić ekologicznej Twoich wynajem osobowych. H pokazuj palcem m. w. względów W naszej firmie wyznaczyliśmy инспэктора ekologicznej wynajem osobowych / specjalistę DS. ekologicznej wynajem osobowych, z którym można dowiedzieć się skontaktować możemy wszelkich kwestiach dotyczących Twoich wynajem osobowych na adres e-mail @bizmedia.com.pl