Historia | Przetwarzanie BIZMEDIA PL SP Z O O
+ 48 22 483 53 79

Historia

W Bizmedia Grupa, wcześniej znana jako g. Brown Fachverlage, był częścią разноструктурных Wydawnictwo. Historia firmy sięga roku 1813 z funduszu utworzonego Gottlieb Brown w Karlsruhe w Niemczech.

Na początku handlowych czasopismach zostały opublikowane wyłącznie dla rynku farmaceutycznego, gdzie spotkali się z silną konkurencją. W wyniku procesu reorganizacji farmaceutyczne magazyny zostały sprzedane w 1998 roku. To był czas na analizyzwiązane rynki". Szczególnie na "rynku zdrowia", wydawało się, obiecują potencjał wzrostu.

W nowej koncepcji pojawiły się w 2000 roku, po zmianie właścicieli. Wzmocnienie integracji międzynarodowych czasopism i wystaw dla branży kosmetycznej tworzy platformę, która jest cennym źródłem informacji i komunikacji dla wszystkich uczestników rynku. Staliśmy się liderem odróżnia się wyjątkową uwagę do jakości.

Chcemy zapewnić naszym klientom wartościowe rozwiązania i tworzyć ciekawe i satysfakcjonujące warunki pracy.

Polski oddział BIZMEDIA PL SP Z O O z siedzibą w Warszawie aktywnie działa na rynku od 1994 roku.